Έκθεση παλαιών χαρτών για το Αιγαίο πέλαγος

Στο Μέγαρο Εϋνάρδου εγκαινιάζεται την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, έκθεση παλαιών χαρτών με θέμα το Αιγαίο Πέλαγος, που τιτλοφορείται «Το Αιγαίο Πέλαγος - Χαρτογραφία και ιστορία 15ος - 17ος αιώνας», και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Μαΐου του 2001.
Τα εκθέματα που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από τη συλλογή του Αρχείου Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου.
Το Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου ιδρύθηκε το 2002 με τη δωρεά στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) της συλλογής παλαιών χαρτών του ζεύγους Βίκτωρος και Νιόβης Μελά.
Το υλικό της έκθεσης είναι μοιρασμένο σε 4 ενότητες, που η κάθε μια αντιστοιχεί σε μια ξεχωριστή χαρτογραφική παράδοση. Μια τελευταία ενότητα περιλαμβάνει τις προσπάθειες σύνθεσης των διαφορετικών προσεγγίσεων σε μια νέα, ολοκληρωμένη πρόταση.
Η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη για το πλούσιο υλικό που υπάρχει για το Αιγαίο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη έκθεση, που θα καλύψει τη χρονική περίοδο από τα τέλη του 17ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου

Σχόλια