Κάθε χρόνο, τουλάχιστον το 1% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που έχουν παιδιά αντιμετωπίζει το πρόβλημα παιδιών που φεύγουν από το σπίτι τους

Η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης διοργανώνει διήμερο συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχουν ειδικοί σε ζητήματα ανθρώπων που έχουν φύγει από τα σπίτια τους, αντιπρόσωποι από εθνικές και τοπικές αρχές, Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  με σκοπό  να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παιδιών που φεύγουν από τα σπίτια τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Kατά την διάρκεια του συνεδρίου πρόκειται να παρουσιαστούν εισηγήσεις σχετικές με το πρόβλημα των εκτεθειμένων σε κίνδυνο παιδιών που έχουν φύγει από το σπίτι τους, ως μια ειδική κατηγορία μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του φαινομένου της εξαφάνισης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Τα διαθέσιμα αποτελέσματα ερευνών  που υπάρχουν και απεικονίζουν τον αριθμό περιπτώσεων στις διάφορες χώρες είναι περιορισμένα, ενώ τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν μία αρκετά μεγάλη διαφορά από χώρα σε χώρα. Αυτό εν μέρει μπορεί και να οφείλεται στις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στην καταγραφή και στην αναφορά πρακτικών περιπτώσεων. Σε κάποιες χώρες όπου υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία διαθέσιμα, καταγράφονται κατά μέσο όρο περισσότεροι από δύο ανήλικοι που έχουν φύγει από το σπίτι, σε ένα σύνολο 1000 παιδιών. Βάσει των στοιχείων αυτών, μπορεί να υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο, τουλάχιστον το 1% επί του συνόλου των νοικοκυριών που έχουν παιδιά, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ενός γιου ή μίας κόρης που έχει φύγει από το σπίτι. Ως εκ τούτου, τα παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι αποτελούν ένα ευρέως διαδεδομένο ζήτημα, ωστόσο όμως και ένα ζήτημα που συχνά παραμένει αόρατο. 

Τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Μερικές φορές είναι πολύ μικρά σε ηλικία: στο Βέλγιο,  σε ένα ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 10%, πρόκειται για παιδιά 10 ετών ή και μικρότερης ηλικίας. Οι περισσότερες περιπτώσεις παιδιών που φεύγουν από το σπίτι, φεύγουν μακριά “από” κάτι, το οποίο μπορεί να είναι μία περίπτωση κακομεταχείρισης, βίας, καυγάδων στο σπίτι ή στο σχολείο. Μερικά παιδιά φεύγουν μακριά “προς” κάτι, κατάσταση η οποία εμπεριέχει και περιπτώσεις όπου παιδιά δελεάζονται από αγνώστους μέσω Διαδικτύου. Ενώ βρίσκονται μακριά από το σπίτι, πολλά από αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους, από το να κοιμούνται σε μέρη που δεν είναι ασφαλή, μέχρι το να κλέβουν, να επαιτούν και να γίνονται αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι για  περισσότερες από μια  φορά, έχουν αυξημένες πιθανότητες να πάθουν κακό. Το ζήτημα των παιδιών που φεύγουν από το σπίτι μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στο μελλοντικό στίβο της ζωής τους. Πολλά από τα παιδιά αυτά εγκαταλείπουν το σχολείο, διακόπτουν σχέσεις με την οικογένειά τους και τους φίλους τους και περιέρχονται σε κοινωνική απομόνωση. Οργανισμοί που ασχολούνται με τους αστέγους αναφέρουν χαρακτηριστικά, πως τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι τους πριν την ηλικία των 16, έχουν αυξημένες πιθανότητες να καταλήξουν να ζουν στους δρόμους.    

Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι συνεπώς άκρως απαραίτητη, αλλά όχι και ένα εύκολο ζήτημα. Στο συνέδριο θα συζητηθούν προτάσεις για ενδυνάμωση της νομοθεσίας και στενή συνεργασία της με τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το ζήτημα θα είναι επίσης στην κορυφή της ατζέντας των ζητημάτων προς συζήτηση. Σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής ένας


αριθμός εργαλείων θα μπορούσε να βελτιωθεί. Οπωσδήποτε, μία καλύτερη συλλογή στοιχείων και μία επιστημονική ανάλυση αυτών είναι απαραίτητο να υπάρχει.

Ευτυχώς, κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε ορισμένες χώρες μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα, σαφείς οδηγίες ενδυνάμωσης εθνικών νομοθεσιών, πρακτικές έγκαιρης παρέμβασης, συστήματα δημιουργικής απασχόλησης και έκτακτη στέγαση ανηλίκων, καθώς και συμβουλευτική για επιστροφή του παιδιού στο σπίτι του. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν όλες αυτές οι καλές πρακτικές. Οι ειδικοί θα διαμορφώσουν έπειτα γενικά σχόλια και ειδικές προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της.  

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βελγίου, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά του οργανισμού “Missing Children Europe” και τον βελγικό μη κυβερνητικό οργανισμό “Child focus” από κοινού.

Η Αυτού  Μεγαλειότης Βασίλισσα Paola, επίτιμη πρόεδρος του οργανισμού “Child Focus”, θα φιλοξενήσει το συνέδριο στο Βασιλικό Παλάτι των Βρυξελλών.

Το συνέδριο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Belgacom, του Biomérieux, του Océ, του ξενοδοχείου Sheraton Brussels Airport Hotel, του σχολείου International School of Brussels και του  Προγράμματος Daphne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες: 


Dirk Depover,
Spokesperson
+32 476 959504

Maryse Rolland,
Deputy spokesperson
+32 479 303021


Delphine Moralis,
Deputy Secretary General
+32 477 444493


Lieselot Bleyenberg
Spokesperson
+32 496 135361Missing Children Europe (MCE)
Ο οργανισμός Missing Children Europe είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά, ο οποίος λειτουργεί σαν “ομπρέλα”, εκπροσωπώντας 24 μη κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε 16 κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελβετία. Καθένας από τους οργανισμούς αυτούς αναλαμβάνει δράση σε περιπτώσεις εξαφάνισης ή/και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της υποστήριξης των θυμάτων. Ο MCE χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Daphne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Child Focus
Το Ίδρυμα για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά λειτουργεί με το όνομα Child Focus. Δημιουργήθηκε πριν από 12 χρόνια και αποτελεί ένα βελγικό δημόσιο ίδρυμα. Επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, το ίδρυμα είναι αποκλειστικά αφοσιωμένο στον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών και στη διακοπή της σεξουαλικής τους εκμετάλλευσης. Για να αναφέρει κανείς την εξαφάνιση, την αρπαγή ή τη σεξουαλική κακοποίηση, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να καλέσει στον αριθμό 116000 –τη μοναδική τηλεφωνική γραμμή επείγουσας κλήσης. Οποιοσδήποτε έρχεται αντιμέτωπος με την παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο, μπορεί να το αναφέρει ανωνύμως στην ιστοσελίδα ενημέρωσης του

Κοινού stopchildporno.be. Το Child Focus χρηματοδοτείται κατά το ήμισυ των αναγκών του από τον βελγικό δημόσιο τομέα και κατά το έτερο ήμισυ από επιχειρήσεις και από εθελοντικές εισφορές του Κοινού.

Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης
Από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2010, είναι η σειρά του Βελγίου να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, για χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Βέλγιο έχει τον βασικό ρόλο της οργάνωσης και της διαχείρισης των εργασιών κάθε συμβουλίου, σε κάθε δεδομένη του σύνθεση, μέσω των αρμόδιων υπουργών του. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Από την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας, πρόεδρός του είναι η Υψηλή Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής ασφαλείας, Lady Catherine Ashton.
Το Χαμόγελο του Παιδιού
Το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετέχει στο Συνέδριο με την ιδιότητα του μέλους της  «Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα παιδιά (Missing Children Europe - European Federation for Missing and Sexually Exploited Children), η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με τον οργανισμό Child Focus.

Σχόλια