ΜETRIS: Online υπηρεσία της ΕΕ για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες


Πληροφορίες σχετικά με πολιτικές, συστήματα, ερευνητικά αποτελέσματα και τάσεις στον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία METRIS (Monitoring Emerging Trends on Social Sciences and Humanities in Europe, http://www.metrisnet.eu) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για πρωτοβουλία της ΕΕ που ξεκίνησε το 2009, μέσω ενός ευρωπαϊκού δικτύου "ανταποκριτών" σε 27 χώρες, και φιλοδοξεί να γίνει η επίσημη πλατφόρμα συζήτησης στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπως πολιτικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, διαχειριστές ερευνητικών έργων, κ.λπ. Στο πλαίσιο του έργου METRIS, μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων προσδιόρισε τις αναδυόμενες τάσεις της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τόσο τις κοινωνικές εξελίξεις, όσο και τις ευρύτερες αλλαγές των ερευνητικών συστημάτων. Στόχος της πλατφόρμας είναι να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πολιτικές και τάσεις, αλλά και να εξετάζει πώς ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας επηρεάζει τα συστήματα αυτά.
Οι ανταποκριτές του δικτύου συγκεντρώνουν τις πληροφορίες ανά χώρα και, μετά από επιμέλεια της συντακτικής ομάδας και σχόλια των εμπειρογνωμόνων, διαμορφώνονται συγκεντρωτικές εκθέσεις, με συγκριτικά στοιχεία για όλη την Ευρώπη. Στον δικτυακό τόπο του METRIS είναι διαθέσιμα προφίλ των χωρών που ανανεώνονται τακτικά, άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ετήσιες εκθέσεις με συγκριτικά στοιχεία για τις 27 χώρες και σχετική περίληψη των κύριων συμπερασμάτων.
Με αυτή την online υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποστηρίξει τις υποδομές και τη διασυνοριακή έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες στην ήπειρο που γεννήθηκαν.
www.ekt.gr, με πληροφορίες από METRIS

 

Σχόλια