Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση

O όρος ψυχική υγεία του πληθυσμού αναφέρεται στην κατανομή της ψυχικής υγείας και της ευεξίας, καθώς και στις ψυχιατρικές διαταραχές εντός  των κοινωνιών. Στις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, οι ψυχικές ασθένειες και οι ψυχιατρικές διαταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο εκτείνονται σε μεγάλο βαθμό ως αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας και συζητούνται πολύ πιο συχνά στο δημόσιο χώρο από ό, τι πριν. 

Παρόλο που οι ψυχιατρικές διαταραχές έχει αναγνωριστεί ότι συμβάλλουν στην ατομική και κοινωνική επιβάρυνση, η συνειδητοποίηση των επιπτώσεών τους στα άτομα, στις οικογένειές τους και στην κοινωνία  είναι ισχυρότερη από ποτέ. Οι δράσεις που ενημερώνονται από τα  διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν.


Αυτή η συζήτηση προορίζεται για ένα γενικότερο κοινό, επειδή πρόκειται για σημαντικές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία που απαιτούν προσεγγίσεις σε επίπεδο πληθυσμού. Συνεπώς, έχουν γίνει   εμπειρικές μελέτες που περιγράφουν την καινοτόμο έρευνα και χρησιμοποιούνται αυστηρές μέθοδοι  για να εντοπιστούν οι κατάλληλοι μοχλοί για την πρόληψη και τις αποτελεσματικές θεραπείες που εφαρμόζονται τόσο σε πλούσιες όσο και σε πλούσιες σε πόρους ρυθμίσεις. Αυτές οι αναφορές, καθώς και τα  σχόλια και δημοσιεύματα, επικεντρώνονται σε στρατηγικές, που αποδεικνύεται ή υποτίθεται ότι επηρεάζουν την εμφάνιση, την πρόληψη και τη θεραπεία της ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων προσεγγίσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη βελτίωση της ψυχικής υγείας σε επίπεδο πληθυσμού.

Διαβάστε περισσότερα στο: 

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Δεν υπάρχουν σχόλια: