ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (2010-11)


Η μουσική ακουστική ασχολείται με την παραγωγή, πρόσληψη και αντίληψη της μουσικής. Τομείς της μουσικής ακουστικής είναι η φυσική των μουσικών οργάνων και της φωνής, η ακουστική χώρου και η ψυχοακουστική.
Η φωνή και τα μουσικά όργανα παράγουν ήχο. Στην μουσική ακουστική χωρίζουμε τα όργανα σε χορδόφωνα, αερόφωνα, ιδιόφωνα και κρουστά ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής του ήχου. Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής και των υπολογιστών προστέθηκε μια νέα κατηγορία οργάνων, τα  ηλεκτρόφωνα όπου ο ήχος δημιουργείται με ηλεκτρονικά κυκλώματα ή με ψηφιακές μεθόδους και εκπέμπεται από μια ηλεκτροακουστική εγκατάσταση (ενισχυτής, ηχείο).
Η ακουστική χώρου εξετάζει την μετάδοση του μουσικού ήχου προς τον ακροατή. Αλλά και η μετάδοση του ήχου προς τον ίδιο τον μουσικό είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο μουσικός που δεν ακούει καλά τον εαυτό του ή τους άλλους μουσικούς δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Επίσης και στην ακουστική χώρου εισέρχεται και η ηλεκτροακουστική ενισχύοντας τον αδύναμο ήχο ή βελτιώνοντας τις συνθήκες ακουστικής χώρου.
Η ψυχοακουστική εξετάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο ακροατής ή ο μουσικός τον ήχο. Προσπαθεί δηλαδή να συνδέσει τα μετρήσιμα ακουστικά μεγέθη μπροστά από το αυτί με τις αισθήσεις και τις εγκεφαλικές διεργασίες του ακροατή. Σε αυτόν τον τομέα της μουσικής ακουστικής υπεισέρχεται η φυσιολογία του αυτιού και του εγκεφάλου.
Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι: Η ανάλυση της μουσικής με τα εργαλεία της φυσικής είναι αναγκαία ή χάνουμε έτσι την ουσία της μουσικής αίσθησης; Όποια και αν είναι η απάντηση (ίσως είναι πιο εύκολο να απαντήσουμε μετά από τις διαλέξεις του Κύκλου Μουσικής Ακουστικής), η ανάλυση της μουσικής με τα εργαλεία της φυσικής και της φυσιολογίας είναι μια σπάνια ευκαιρία συνάντησης της τέχνης με την φυσική επιστήμη, από την οποία τουλάχιστον οι επιστήμονες έχουν μεγάλο όφελος και πολύ πιθανά και οι μουσικοί


Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στον χώρο εκδηλώσεων του ΙΕΜΑ (Αδριανού 105, Πλάκα), ανά δυο εβδομάδες, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19.00.  Eίναι 45λεπτης έως 60λεπτης διάρκειας και το υπόλοιπο μέρος του χρόνου καλύπτεται από τη σχετική συζήτηση

Σχόλια