«ΕΓΩ, Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ» από 17 Φεβρουαρίου μέχρι 23 Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο ΤΡΙΑΝΟΝ


Η ταινία περιγράφει την μαρτυρική ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά στην προσπάθεια του να ανακαλύψει νέες μορφές έκφρασης και να αποδώσει
με δικές του πλαστικές τεχνοτροπίες την νέα εποχή.
Στην ταινία  καθρεφτίζεται ο αγώνας του καλλιτέχνη
που επιζητά να δώσει ψυχή στο πυλό και για τον
σκοπό αυτό θυσιάζεται ο ίδιος…
Μπήκε στα Τάρταρα της γης για να ξεχάσει όσο ήξερε
Και να μάθει τα άλλα – αυτά τα μυστήρια
Της Θείας Θελήσεως… να μάθει πως η ύλη γίνεται πνεύμα
Και γύρισε στον κόσμο μας για να μας φανερώσει την Θεία Αρμονία.

Σχόλια