Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης

Στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης οργανώνονται ποικίλοι τύποι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, οικογένειες, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες.
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η γνωριμία με τη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος.Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, φορητές εκπαιδευτικές μουσειοσκευές, είναι ορισμένες από τις μορφές εκπαιδευτικής δράσης, που προσεγγίζουν όλα τα είδη κοινού, σε Αθήνα και περιφέρεια.Η επικοινωνία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων γίνεται στα τηλέφωνα 210 32 23 368, 210 32 39 813και στην ηλεκτρονική διεύθυνση tep.melt@culture.gr

Σχόλια