Θ΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας Η γλώσσα του σχολείου»

 Αφιέρωμα στον
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ∆ΕΛΜΟΥΖΟ
Εκδόσεις ΙΑΝΟS, 2012
ISBN: 978-960-6882-50-0
Σελ. 536
Τιμή: 16.70€
Διαστάσεις: 17 cm Χ 24cm
Επιμέλεια: Χρίστος Λ. Τσολάκης

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΙΑΝΟS το βιβλίο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Η γλώσσα του σχολείου»  το οποίο περιέχει  τα πρακτικά του Θ΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ.

Η παιδεία είναι ένα από τα πιο σπουδαία μέσα για την ατομική και τη συνολική προκοπή. Σκοπός της να υπηρετήση και να κάμη καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου.
Γίνεται καλύτερη η ζωή του ανθρώπου, όσο περισσότερο δουλεύεται η ψυχή του και όσο βαθύτερα ποτίζεται με την αγάπη και την καλοσύνη. Καλύτερη στο βάθος θα ειπή πιο καλλιεργημένη, πιο ηθική και πιο ελεύθερη.
Η ψυχική όμως καλλιέργεια και η ελευθερία δεν έρχονται έτοιμα απ’ έξω, παρά είναι καρπός που ωριμάζει μέσα μας ολοένα και περισσότερο με αδιάκοπη ατομική προσπάθεια. Με προσπάθεια και δοκιμασία λυτρώνεται με τον καιρό το άτομο από το βάρος της ύλης και υψώνεται σκαλί το σκαλί προς τον ελεύθερο άνθρωπο.
Στο ιδανικό αυτό μπορεί να πλησιάση άλλος λιγώτερο και άλλος περισσότερο ανάλογα με τη δύναμή του. Και θα το πλησιάζη πάντα με τη δική του ιδιότυπη μορφή, τη μορφή που πηγάζει και ορίζεται από τα διαλεχτά και γόνιμα στοιχεία που κλείνει μέσα του. Όσο περισσότερο δουλεύει ο καθένας τα στοιχεία του αυτά, τόσο πιο πολύ υψώνεται στο ιδανικό εγώ του.


Ο άνθρωπος όμως δε ζη μόνος του, με τον εαυτό του και για τον εαυτό του, παρά ζη πάντα και παντού ομαδική ζωή. Η μεγαλύτερη πραγματική και αξεδιάλυτη ομάδα σήμερα είναι η εθνική. Τα μέλη της έχουν πολλά στοιχεία τα ίδια μεταξύ τους, κι αυτά τους ορίζουν μία ξεχωριστή ψυχολογία και ιδιοσυγκρασία, την εθνική τους φυσιογνωμία. Με τα στοιχεία αυτά είναι ζυμωμένη όλη η ύπαρξη του ατόμου έτσι, που μονάχα μέσα στην εθνική του ομάδα μπορεί ν’αναπτύξη εντατικά, να ζήση ολόκληρο τον εαυτό του. Εδώ του ανοίγεται ο αληθινός δρόμος για το ιδανικό του εγώ.
[...]
Τέτοια προσπάθεια κάνει καλύτερη γενικά την ανθρώπινη ζωή και τον πολιτισμό της, υψώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα προς τον καθολικό ανθρωπισμό. Γιατί η ανθρωπότητα δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά το σύνολο από τις διάφορες εθνικές ομάδες, και μονάχα στους εθνικούς πολιτισμούς μπορεί να πάρουν σάρκα οι πιο υψηλές ανθρωπιστικές αξίες. Έτσι σήμερα για τον καθολικό ανθρωπισμό ένας μονάχα δρόμος ανοίγεται: ελεύθερο το κάθε έθνος να καλλιεργή τη δική του φυσιογνωμία για τον ιδανικό της τύπο, και μέσα στο έθνος ελεύθερο το κάθε μέλος του να φροντίζη όσο γίνεται πιο εντατικά τη δική του μορφή.
[...]
                                                        Αλέξανδρος Δελμούζος

Το βιβλίο περιέχει εισηγήσεις των:
Αρβελέρ Ελένη, Γεωργουσόπουλου Κώστα, Γραμματικάκη Γιώργου, Δημαρά Αλέξη, Μπαλάσκα Κώστα, Τσολάκη Χρίστου κ.α.

Σχόλια