ΕΝΤΙΘ ΠΙΑΦ...Édith Piaf, 19 Δεκεμβρίου 1915 -11 Οκτωβρίου 1963

Σχόλια