ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 21/10/1907-31/10/1985



Σχόλια