«Καθημερινός Πολιτισμός» από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πρόγραμμα «Καθημερινός Πολιτισμός» του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου θεσμοθετήθηκε πρόσφατα  με απόφασητης Συγκλήτου και έχει ως επιστημονική υπεύθυνη την κα. Ν. Σερεμετάκη, ΕπίκουροΚαθηγήτρια του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α .Βασικός στόχος του Προγράμματος «Καθημερινός Πολιτισμός» είναι  ηδημιουργία καινοτόμων δράσεων και διαλόγων μεταξύ Πανεπιστημίου και Κοινωνίας. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σεόλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, Φορείς και Οργανισμούς και φιλοδοξεί νααναπτύξει περαιτέρω τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Τοπική Αυτοδιοίκησηκαι την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα  «Καθημερινός Πολιτισμός» σχεδιάζει καιυλοποιεί θεματικές εκδηλώσεις και δράσεις, που αναδεικνύουν τις συγκλίσειςμεταξύ Επιστημών και Τεχνών, στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και  του πολιτισμού.    Αυτές συνοδεύονται  από σεμιναριακού τύπου  Συμπόσια , από τα οποία οι  συμμετέχοντες θαλαμβάνουν σχετική Πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο . 
Η έναρξη του Προγράμματος θαπραγματοποιηθεί με την εκδήλωση «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ», η οποία έχει ήδη προγραμματιστείγια τα τέλη Φεβρουαρίου 2012 στη Μεσσηνία (Καλαμάτα). Πρόκειται για μιαπολυεπίπεδη και συμμετοχική εκδήλωση με λόγο, ήχο, εικόνα, και υλικά τεχνουργήματα.Η πιλοτική αυτή δράση τουΠρογράμματος, θα  αναπτυχθεί στη συνέχειακαι στις άλλες πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα πάντα τουΠανεπιστήμιου και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Φορείς.Στην εναρκτήρια εκδήλωσησυμμετέχουν Δήμοι της Μεσσηνίας και σχολείατης Μεσσηνίας (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια), οι πολιτιστικοί φορείς τηςπεριοχής, όπως ΔΗΠΕΘΕΚ, Δημοτικό Ωδείο, Τομέας Χορού, Μορφωτικός Σύλλογος,Φωτογραφική Λέσχη,  Λύκειο Ελληνίδων,πολλοί άλλοι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, καθώς και πολίτες . 
Η εκδήλωση «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ» έχει ως αντικείμενο τηδιερεύνηση της γεύσης σε όλες τις μεταφορικές διαστάσεις  της και την ανακάλυψη της  σχέση της  με την μνήμη, δηλαδή με την ιστορία και τηνπολιτισμική μας ταυτότητα.Η μνήμη  δεν είναι απλά μια πηγή από ιδέες, αλλά έχειυλικές και αισθητήριες διαστάσεις, οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος τηςκαθημερινής ζωής και του Πολιτισμού μας. Η θεματική  «ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ» συνδέεται με το τρίπτυχο Αισθήσεις-Αισθήματα-Αισθητική, θεμελιώδες στοιχείο της  ελληνικήςσκέψης και κουλτούρας, η οποία παραμένει επίκαιρη στη σημερινήπαγκοσμιοποιημένη κοινωνία σε κρίση.Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότιη υλοποίηση του Προγράμματος «Καθημερινός Πολιτισμός», μπορεί νακινητοποιήσει  τις δυνάμεις τηςΠανεπιστημιακής Κοινότητας και να αποτελέσει έναν ουσιαστικό δίαυλοεπικοινωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου και Κοινωνίας.

Σχόλια