ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (2011-12)

Hλεκτρακουστική είναι ο τομέας της επιστήμης που ασχολείται με τα θέματα ακουστικής σε σχέση με την ηλεκτρονική (σήμερα και την ψηφιακή) τεχνολογία. Δηλαδή με τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική τεχνολογία στην καταγραφή, διαμόρφωση και αναπαραγωγή του ήχου.
Ο κύκλος διαλέξεων χωρίζεται ουσιαστικά σε τρεις ενότητες: α) καταγραφή και επεξεργασία του ήχου, β) διαμόρφωση του ήχου στο χώρο μέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και γ) εφαρμογές της ηλακτρακουστικής στους τελικούς χρήστες.
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Δευτέρα στο ΙΕΜΑ, Αδριανού 105, Πλάκα στις 7:00μ.μ. και έχουν διάρκεια μία ώρα. Είσοδος ελεύθερη.
Τα θέματα των διαλέξεων είναι τα ακόλουθα:


http://www.iema.gr/lecturesiema/acoustics

Σχόλια