ΝΟΜΑΔΕΣ

Ο όρος "νομάδες" προέρχεται από την ελληνική νέμω (που αναφέρεται στη  βοσκή) και σχετίζεται με  τον τρόπο ζωής των ανθρώπων των ομάδων και των κοινωνικών τους τύπους που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μιας μόνιμης διαμονής ή οικισμού. Οι Νομαδικές ομάδες είναι συνήθως κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, αλλά υπάρχουν και κάποιοι  νομάδες, οι οποίοι ταξινομούνται ως ποιμενικοί, που σημαίνει ότι ζουν στις καλλιέργειες, που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις. Εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη συγκέντρωση τους στην Ανατολική Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Η φιλοσοφική χρήση του όρουνομάδες” συνδέεται με το μεταφορικό τρόπο  σκέψης ,     ο οποίος εφαρμόζει την έννοια της κινητικότητας που συνδέεται με τις ομάδες ως μια μεταφορά- μετακίνηση για πολέμο. Αυτή η σύνδεση σχετίζεται  με το γεγονός ότι η ιστορικά ο νομαδικός λαός, όπως οι Μογγόλοι  μπορούσαν να κινηθούν γρήγορα με  τα  άλογα και να  χτυπήσουν τον εχθρό ξαφνικά.

 Οι νομάδες ξεφεύγουν από αυτόν τον έλεγχο και γι' αυτό τους παρουσιάζουν συνήθως σαν βάρβαρους και επικίνδυνους. Η δυσπιστία απέναντί τους γεννιέται κυρίως από τον φόβο του ξένου, που συχνά μετατρέπεται σε μίσος. Ο νομάδας είναι η κατ' εξοχήν μορφή του ξένου, επειδή δεν έρχεται από κάποιον καθορισμένο τόπο, δεν έχει κατοικία και είναι παντού ξένος. Οι μόνιμα εγκατεστημένοι τούς φοβούνται αλλά ταυτόχρονα τους χρειάζονται, επειδή οι νομάδες διακινούν εμπορεύματα και πληροφορίες. 


Σχόλια