Ο Καραισκάκης απαντά...Στρατηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782-1827):


Πληρωμένη απάντηση από τον ήρωα του ’21 Γεώργιο Καραϊσκάκη

 
“- Γ....ώ την πίστιν σας και τον Μωχαμέτη σας. Δεν εντρέπεσθε να ζητείτε «από ημάς» συνθήκην με «έναν» κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την π......να!
Άμα ζήσω, θα τους γα.....ω. Άμα πεθάνω, θα μου κλά......ν τον π..........ο!”

Από το βιβλίο: «Η γλώσσα και το εικοσιένα» Λογιώτατοι, φαναριώτες, κοτζαμπάσηδες, τίτλοι, αξιώματα και προσαγορεύσεις
Συγγραφέας: Σιμόπουλος Κυριάκος
Εκδότης: Στάχυ http://www.gargalianoi.comΣχόλια