Ο πρώτος πτυχιούχος πανεπιστημίου με σύνδρομο Down, μιλάει για την καθυστερημένη κοινωνία

Σχόλια