ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ

Οταν κοιτάζεις τα βουνά –τον Ταΰγετο, τον Ακροκόρινθο, το Δρίσκο- και κουβεντολογάς μαζί τους, να μην απορείς ότι δεν σου αποκρίνουνται. Η σιωπή τους είναι τα λόγια όλων εκείνων που τα κύτταξαν πριν από σένα.
 

Δημήτρης Λιαντίνης – "Homo Educandus".
 

Σχόλια