Η διαμόρφωση της επιστημονικής κουλτούρας - Η περίπτωση του Γαλιλαίου

Οι συνέπειες της ενασχόλησής του Γαλιλαίου με την αστρονομία ήταν πολλές και σημαντικές για διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, καθώς οδήγησαν στην κατάρριψη του γεωκεντρικού συστήματος του Πτολεμαίου και Αριστοτέλη και στην ενίσχυση του κοπερνίκειου συστήματος, αναφορικά με την κίνηση της γης και τον ηλιοκεντρισμό.
Η δραστηριότητα του Γαλιλαίου ως προς τη νομιμοποίηση των απόψεών του αναπτύχθηκε σε δύο ισοδύναμες πρακτικές οι οποίες αποτελούν δύο από τα εγγενή χαρακτηριστικά της επιστημονικής δραστηριότητας. Ανέπτυξε, αφενός το επιστημονικό του έργο βάση αδιαμφισβήτητων αποδείξεων της εγκυρότητάς του, αφετέρου διπλωματικά και πολιτικά τεχνάσματα για να το προωθήσει και να το εδραιώσει μέσα στο διαφορετικό πλαίσιο αποδοχής της εποχής. Κάθε επιστημονικό του εγχείρημα συνοδευόταν από την προσπάθεια ένταξης και διάδοσης του, στα συντηρητικά ή και εκ διαμέτρου αντίθετα  περιβάλλοντα τα οποία έπρεπε να προσπελάσει.
Η σχέση του με ισχυρούς παράγοντες της εποχής (Μέδικους, Ιησουΐτες κληρικούς) αποτέλεσε μεσολαβητή για τη νομιμοποίηση και  τη διάδοση των επιστημονικών ιδεών του, τόσο σε κοινότητες φυσικών φιλοσόφων και μαθηματικών που δρούσαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της εποχής όσο και εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε διάφορα διπλωματικά τεχνάσματα ανάλογα με τις περιστάσεις όπως, να δωρίσει τηλεσκόπια σε πολιτικούς φορείς και φυσικούς φιλοσόφους, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η χρήση του συγκεκριμένου οργάνου για τις παρατηρήσεις του ουρανού, να αφιερώσει τον "Αγγελιοφόρο των Άστρων" στον Μέγα Δούκα Κόζιμο των Μεδίκων, να δώσει στους δορυφόρους του Δία το όνομα των Μεδίκων, να διατηρεί συχνή αλληλογραφία για την προώθηση των ιδεών και των ανακαλύψεών του.  

Σχόλια