Βάση της σύγχρονης πορτογαλικής γλώσσας θεωρείται η Γαλικιανή-πορτογαλική διάλεκτος που χρησιμοποιούνταν στην βόρεια Λουζιτανία και εξαπλώθηκε στις νότιες περιοχές μετά την κατάκτηση από τον Αλφόνσο Α' (από τα μισά του 12ου αιώνα).
Η πορτογαλική γλώσσα μιλιέται, εκτός από την Πορτογαλία, στο Αρχιπέλαγος των Αζόρων και της Μαδέρας και στη Βραζιλία (με μερικές διαφοροποιήσεις). Αξιοσημείωτες είναι και μερικές κρεολές ποικιλίες που χρησιμοποιούνται σε μερικές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας

Η λογοτεχνία της Πορτογαλίας γεννιέται από την ένωση κοσμοπολίτικων στοιχείων με την πλούσια ποιητική παράδοση της Γαλικίας, στην οποία συγχωνεύονται στοιχεία της Προβηγκιακής ποίησης και της αυτόχθονης ποιητικής παράδοσης των cantigas de amor. Στα μισά του 15ου αιώνα η πεζογραφία φτάνει στο ύψιστο σημείο καλλιτεχνικής ωριμότητας χάρη στον ιστορικό Φ. Λόπες

Σχόλια