Μια Ιστοσελίδα για την Ναυπλιακή Επανάσταση


Μια Ιστοσελίδα για την Ναυπλιακή Επανάσταση


Η Οργανωτική Επιτροπή Εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια από την Ναυπλιακή Επανάσταση,
μεταξύ των άλλων δράσεων της, αποφάσισε την δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας,


με τον χαρακτηριστικό τίτλο 150 χρόνια από την Ναυπλιακή Επανάσταση.

Σκοπός της δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας είναι η προβολή του ιστορικού αυτού γεγονότος,
 η ανάδειξη της σημαντικότητας της Ναυπλιακής Επανάστασης και η κατάθεση των αληθινών γεγονότων,
 που σηματοδότησαν την έναρξη ραγδαίων εξελίξεων οι οποίες οδήγησαν στην εκθρόνιση του Όθωνα
 και την κατάργηση της Βαυαροκρατίας στο νέο τότε ελεύθερο κράτος της Ελλάδας.
Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζονται και αναλύονται τα ιστορικά δεδομένα,
αναφέρονται τα σημαντικά πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση
και περιγράφεται η κατάσταση που επικράτησε μετά την εκθρόνιση του Όθωνα.

Eίναι ανοικτή σε προτάσεις για ανάρτηση σχετικών κειμένων, επιστημονικών ερευνών ή εργασιών,
φωτογραφιών ή και κάθε άλλου είδους στοιχείων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μόνιμη
και άρτια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη η οποία θα έχει ως άξονα τα ιστορικά γεγονότα,
το κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής, την τοπική κοινωνία,
το πολιτικό πλαίσιο της Οθωνικής περιόδου και τις επιπτώσεις της εξέγερσης
 σε σχέση με την μετέπειτα πορεία της πόλης του Ναυπλίου.

Σχόλια