17ο Θερινό Σχολείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το Ινστιτούτο ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, οργανώνει για 17η χρονιά με ανανεωμένο πρόγραμμα το Θερινό Σχολείο για μαθητές των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής, με θέμα «Το Σύμπαν, και οι τελευταίες ανακαλύψεις» από 3 έως 5  Σεπτεμβρίου 2012.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Αστροφυσικής , Διαστημικής και Περιβάλλοντος και γενικότερα η σύνδεσή τους με την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό.
Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. του Νομού Αττικής και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική.

Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν αίτηση μέσω των σχολείων τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2012 στην οργανωτική επιτροπή  (προς Γραμματέα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κυρία Ουρανία Κουμεντάκου, P.O. BOX 20048, 118 10 Αθήνα). Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου μαθητή, το σχολείο στο οποίο φοιτά,

η διεύθυνση κατοικίας του και τα αντίστοιχα τηλέφωνα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται η επίδοση του μαθητή στα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Αστρονομία και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Μια Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί από μέλη της οργανωτικής επιτροπής του Θερινού Σχολείου, θα επιλέξει τους μαθητές και στη συνέχεια θα ενημερώσει τα σχολεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματέα του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης, κυρία Κουμεντάκου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-34.90.106.
http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=12433&spec=edu&type=0 

Σχόλια