ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (2010) ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ξεκινάει μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές των εφήβων που συνδέονται με την υγεία τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνουν μια πλήρη εικόνα για την εφηβεία και τα ζητήματα που απασχολούν τους ίδιους τους εφήβους και τους άμεσα ενδιαφερόμενους ενήλικες - εκπαιδευτικούς, γονείς και χαράσσοντες πολιτικής στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων. Η έρευνα διεξάγεται στη χώρα μας από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και εντάσσεται στο ευρύτερο Διεθνές Πρόγραμμα Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) στο οποίο συμμετέχουν κάθε τέσσερα χρόνια πάνω από 40 χώρες, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  (ΠΟΥ). Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΨΥ (www.epipsi.gr) ανά εβδομάδα με την ακόλουθη θεματική σειρά: 1. Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία, 2. Η οικογένεια των εφήβων, 3. Διατροφή, φυσική δραστηριότητα και σωματικό βάρος στους εφήβους, 4. Οι έφηβοι και το σχολείο, 5. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων, 6. Η χρήση του Η/Υ και ίντερνετ από τους εφήβους, 7. Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, 8. Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους, 9. Έφηβοι και βία, 10. Η παχυσαρκία στους εφήβους, 11. Έφηβοι στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Διακρατικές διαφορές.  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Κ. Ν. Στεφανής
Σωρανού του Εφεσίου 2, 115 27, Αθήνα
Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου

Σχόλια