Απελευθερώσεις την Ανοιξη...

www.wild-anima.gr
Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA εργάζεται για τη διαφύλαξη της μοναδικής και πολύτιμης ελληνικής άγριας πανίδας. Η δραστηριότητά της ANIMA στηρίζεται στις συνδρομές και τον χρόνο των μελών και των υποστηρικτών της, στην εθελοντική προσφορά πολιτών και σε εταιρικές χορηγίες στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης.
Αριθμοί Τραπεζικών Λογαριασμών: ΑΤΕ: 4540100189784 / EUROBANK: 0026-0052-21-0101152035 
Σχόλια