Από την ποιητική συλλογή "Στοχασμοί"

Στην Επιστήμη δηλώνω
πένητας και άτιτλος,
στη Γνώση  ανίδεος.
στον ήχο  κουφός,
στην όραση τυφλός
στην ποίηση σιωπηρός.
Μπροστά στην πύλη  του Πι
της Θεικής  Σου Τέχνης  βρίσκομαι,
 κρατώντας το Φανό ,
από τα  τα Φι του Λόγου Σου,
που Φωσφορίζουν 
στο Σκοτάδι,
φωνασκούν για το Δίκιο και την Τιμή
φτεροκοπούν στο όραμα και στο όνειρο,
φανερώνουν το Αθέατο στο Θεατό
λυτρώνουν απ'την Αιώνια Λήθη
της Μνήμης φρουρός...

Ρένα Τζωράκη

Σχόλια