ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, ύστερα από εισήγηση της Πέμης Ζούνη, ανακοινώνει,  για 2η χρονιά, την χορήγηση μιας υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Yποκριτική,  για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, σε χώρα της επιλογής του σπουδαστή.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να στείλουν μέχρι τις 23 Απριλίου 2013
·        σύντομο βιογραφικό σημείωμα
·        απολυτήριο λυκείου
·        απολυτήριο πρώτου πτυχίου με βαθμολογία
·        Αποδεικτικό επάρκειας ξένης γλώσσας για την χώρα προορισμού
·        φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
·        μία συστατική επιστολή
·        προσωπική επιστολή (personal statement)

ΟΙ υποψήφιοι θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή σε
2 Μονολόγους  (κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου)
 Αυτοσχεδιασμό
Τραγούδι
Κίνηση

Εκείνος/η που θα κερδίσει την υποτροφία, θα πρέπει να καταθέσει – σε εύλογο χρόνο - γράμμα από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, που να επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει δεκτός/ή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ΟΙ ακροάσεις θα γίνουν στις 27 και 28 Απριλίου στο Bios, Πειραιώς 84, ώρα 12-5 μμ, το οποίο ευγενικά παραχωρεί την αίθουσα ειδικά για αυτόν τον  σκοπό.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τον φάκελό τους μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Sophia_Antoniadou@hotmail.co.uk

Σχόλια