Προστασία προσωπικών δεδομένων


Πολλές φορές, οι απεριόριστες παροχές των νέων τεχνολογιών, κρύβουν σοβαρούς κινδύνους όπως για παράδειγμα η έκθεση των προσωπικών μας στοιχείων, και σε αρκετές περιπτώσεις τυχόν παράνομες δραστηριότητες. Η ιδιωτική μας ζωή με τα προσωπικά μας στοιχεία είναι κάτι που οφείλουμε να προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού ιδίως όταν κάνουμε χρήση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών.
Σε κάθε περίπτωση,
Ενημερωνόμαστε πλήρως για την ταυτότητα του φορέα, της επιχείρησης ή του
ατόμου που σκοπεύουμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία
Για τον σκοπό και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τις πληροφορίες που θα
τους δώσουμε
Για τους πιθανούς αποδέκτες των προσωπικών μας δεδομένων
Κατόπιν με κριτική σκέψη και εφόσον είμαστε καθόλα ενημερωμένοι για τα
παραπάνω, αποφασίζουμε αν θα προχωρήσουμε στη κοινοποίηση των προσωπικών
μας δεδομένων
Μικρές παγίδες,
Στην περίπτωση που καλούμαστε να συμπληρώσουμε κάποιο έντυπο, βεβαιωνόμαστε
πως δεν περιλαμβάνονται πουθενά τα λεγόμενα ψιλά γράμματα, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση, μελετάμε πολύ προσεκτικά τι αυτά αναφέρουν και συμπληρώνουμε το
έντυπο μόνο εάν όσα αναφέρει μας καλύπτουν
Ειδικά στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εντύπων και στα οποία πολύ συχνά
συναντάμε τον όρο «αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων»,
διαβάζουμε πολύ προσεκτικά τους όρους και συναινούμε μόνο στην περίπτωση που
αποδεχόμαστε όλα όσα αναφέρουν
Ιδιαίτερα φρόνιμο θα ήταν αν σε μία ηλεκτρονική ή έντυπη φόρμα συμπληρώναμε
μόνο όσα στοιχεία θεωρούνται υποχρεωτικά. Η εξ ολοκλήρου συμπλήρωση όλων των
στοιχείων μας δεν θα μας ωφελήσει σε κάτι.
Ειδικά όσο αναφορά τα λεγόμενα δωμάτια επικοινωνίας, ή τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, επιλέγουμε την δημιουργία ενός ψευδώνυμου αποφεύγοντας την
αποκάλυψη των πραγματικών μας στοιχείων
Για την επικοινωνία και ανταλλαγή αρχείων με χρήστες του διαδικτύου που δεν
γνωρίζουμε ή ακόμα και για τις συναλλαγές του διαδικτύου, επιλέγουμε τη δημιουργία
ενός διαφορετικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το προσωπικό μας, πάλι με
κάποιο ψευδώνυμο
Ενημερωνόμαστε για τα ειδικά λογισμικά που υπάρχουν πλέον στην αγορά και με τα
οποία μπορούμε να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και να αποφεύγουμε

Σχόλια