ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου για τη σχολική χρονιά 2013-2014 ξεκινούν τον Οκτώβριο 2013. Στόχος τους είναι η δημιουργική επαφή των παιδιών με τον αρχαίο πολιτισμό, αλλά και με τους χώρους του Μουσείου.

Οι κρατήσεις στο Μουσείο για την περίοδο Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014 ξεκινούν την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013.
Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η κράτηση είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 9000903, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ., είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος συμπληρώνοντας τη Φόρμα Συμμετοχής και αποστέλλοντάς την είτε με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 211 8005307, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση schoolbookings@theacropolismuseum.gr.
Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα επίσκεψης μέχρι 150 μαθητές ανά σχολικό έτος. Ο μέγιστος αριθμός ομάδας ανά επίσκεψη είναι 25 μαθητές. Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για την επιλεγμένη ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ή για την συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το σχολείο θα λάβει κωδικό επιβεβαίωσης της κράτησής του.
Πριν την άφιξή τους στο Μουσείο, συνιστάται στους συνοδούς-εκπαιδευτικούς να συμβουλεύονται τις Χρήσιμες Οδηγίες για τις σχολικές επισκέψεις μέσα στους χώρους του Μουσείου.
Το Μουσείο παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες για παιδιά και εκπαιδευτικούς:


http://www.theacropolismuseum.gr/el/content/sholeia

Σχόλια