Η ερμηνευτική ιστορία ενός τραγουδιού....

 written by Burt Bacharach and Hal David


Richard Chamberlain
      

 Dionne Warwick


Σχόλια