Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Patient with cutaneous leishmaniasis being treated in Dar Al Aman, Kabul, Afghanistan. Kabul harbours the largest number of cutaneous leishmaniasis patients in the world.


Δεν υπάρχουν σχόλια: