Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

«Από πού πάνε στην… Ακρόπολη;»

  Υπογράφει
                                                                                                     ο Γιώργος Καραχάλιος   
                                                                                                 Δημοσιογράφος – Φιλόλογος

Ιδιαίτερα θετικά και αισιόδοξα χαρακτηρίζονται από τους ιθύνοντες του Κλάδου του Τουρισμού τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική σεζόν.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, τα κέρδη από τον τουρισμό θα σημειώσουν φέτος αύξηση, σε σχέση με το 2014 που χαρακτηρίστηκε… «ιστορική χρονιά».
Εξάλλου, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, εκτιμάται πως το 2015 θα επισκεφθούν την Ελλάδα 25 εκατομμύρια τουρίστες (έναντι 22,5 το 2014) και θα εισπραχθούν 14 δις (έναντι 13 το 2014).
Φυσικά, η επιτυχία πιστώνεται στο Υπουργείο Τουρισμού, στον ΕΟΤ, στους Φορείς του Τουρισμού και πάνω απ’ όλα, στους ιδιώτες του τουρισμού, οι οποίοι τα τελευταία τρία χρόνια ακολουθούν ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο.
Ωστόσο, διαχρονικά προβλήματα εξακολουθούν να αναζητούν τη… λύση τους, όπως για παράδειγμα:
  • Τα έργα υποδομής (αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμοι, διακίνηση τουριστών, ιδιαίτερα στα νησιά κ.α.)
  • Η ασάφεια σχετικά με την πολιτική φορολογίας στον τουρισμό
  • Το επίμαχο θέμα του ΦΠΑ
  • Τα κίνητρα επενδύσεων
  • Το ιδιωτικό management, καθώς το κράτος έχει αποδειχθεί πως δε δύναται να αναλάβει αυτό το έργο κ.λ.π.
Και κάτι ακόμα:
Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την έμφαση στη συντήρηση, βελτίωση, επαναδιάταξη κλπ στη σύγχρονη οδική σήμανση – πληροφόρηση, η οποία σε συνδυασμό με την ποιότητα των οδικών υποδομών και υπηρεσιών (οδική ασφάλεια), αποτελούν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι οι συναρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς του τουριστικού γίγνεσθαι της χώρας μας.
Η οδική σήμανση σηματοδότηση /πληροφόρηση, καθώς και η οδική ασφάλεια κάθε ημεδαπού και ξένου τουρίστα-επισκέπτη ενός προορισμού (τουριστικού ή μη) σκιαγραφείται από μια πολιτική και ένα σύνολο δράσεων που στοιχειοθετούν και επηρεάζουν οι ακόλουθοι άξονες – παράμετροι :
  • Ο χρήστης (οδηγός – επιβάτης, πεζός, ποδηλάτης κλπ)
  • Το όχημα
  • Η οδική υποδομή – περιβάλλον (σήμανση, σηματοδότηση, οδόστρωμα, φωτισμός κλπ)
  • Ο Έλεγχος (συντήρηση, αντικατάσταση, βελτίωση σήμανσης, επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη, κυρώσεις κλπ)
Συνεπώς : Αναφαίρετο ΔΙΚΑΙΩΜΑ του κάθε τουρίστα – επισκέπτη είναι η οδική ενημέρωση και η ασφαλής οδική μετακίνηση σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια.

·        ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ενδεικτικά):
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τουρισμός είναι και η πλημμελής οδική  σήμανση – πληροφόρηση / σηματοδότηση στο διεθνές, εθνικό, περιφερειακό, αστικό και τοπικό (επαρχιακό) οδικό δίκτυο, η οποία – σε συνδυασμό σε ορισμένες περιπτώσεις με τη μη τήρηση των Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας – συνεπάγεται ό,τι αρνητικό επακόλουθο για την ταλαιπωρία και την οδική ασφάλεια του τουρίστα – επισκέπτη.
Σ υ ν ο ψ ί ζ ο υ μ ε:

*        Κακή, ελλιπής και απουσία κάθετης και οριζόντιας οδικής σήμανσης, με αποτέλεσμα αντί να διευκολύνεται ο οδηγός τουρίστας – επισκέπτης, να δυσχεραίνεται η οδήγησή του, να ταλαιπωρείται και να του προκαλείται οδική… ανασφάλεια
*        Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης, ξεθωριασμένες πίσω από θάμνους και κλαδιά δέντρων (διαχρονικό πρόβλημα), καθώς οι τουρίστες αδυνατούν να τις εντοπίσουν έγκαιρα, παρά μόνο όταν φθάσουν σε …. «απόσταση αναπνοής», με ό,τι αυτό αρνητικό συνεπάγεται για την ενημέρωσή τους, τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση, αλλά και για την προσωπική τους ασφάλεια.
*        Πινακίδες σήμανσης που έχουν πάρει… κλίση ή έχουν υποστεί … σκόπιμη αναστροφή, με αποτέλεσμα ο τουρίστας να οδηγείται σε διαφορετικό της επιλογής του προορισμό.

*        Πινακίδες σήμανσης με παράνομη αφισοκόλληση-αυτοκόλλητα, βαμμένες με χρώματα, σπρέυ κ.λ.π. (ακόμα και σε «σημαντικές» πινακίδες «stop”), κατά παράβαση του άρθρ. 11 του ΚΟΚ , και σε τέτοια θέση  ή κατά τρόπο που εμποδίζει την πληροφόρηση-διευκόλυνση του οδηγού τουρίστα-επισκέπτη, έχει οποιεσδήποτε αρνητικές πάσης φύσεως επιπτώσεις στο χρήστη της οδού και γενικά μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα και το ρυθμό της κυκλοφορίας κ.λ.π.

*        Πινακίδες Σήμανσης που καλύπτονται από παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, καθώς οι τελευταίες θα πρέπει να τοποθετούνται- σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρα εκατέρωθεν των δύο ρευμάτων οδικής κυκλοφορίας

*        Πινακίδες σήμανσης που καλύπτονται ακόμα και από προεκλογικό υλικό, το οποίο ξεχνούν να αποξηλώσουν αυτοί που το τοποθέτησαν

*        Πινακίδες σήμανσης για π.χ. διάβαση πεζών εκεί που δεν υπάρχει… διάβαση (!), γιατί απέναντι υπάρχει ένα …. «ντουβάρι» (!).
Και ποικίλες άλλες ενδεικτικές περιπτώσεις «ων ουκ έστι αριθμός».

·        ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
Την ευθύνη έως το 1957 την είχε η ΕΛΠΑ, της οποίας σκοπός και στόχος ήταν η εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων και του τουρισμού στη χώρα μας (εντός και εκτός Ελλάδας).
Έκτοτε, την ευθύνη ανέλαβε το ελληνικό κράτος. Ειδικότερα:
*        Υπουργείο Μεταφορών – Υποδομών – Διεθνές και Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
*        Περιφέρειες (Υπουργείο Εσωτερικών) – Περιφερειακό οδικό δίκτυο.
*        Αστυνομικές Διευθύνσεις και Τοπικά Τμήματα Τροχαίας (Υπουργείο Προστασίας Πολίτη).
*        Τουριστική Αστυνομία (εντοπισμός-ανάδειξη-επίλυση προβλήματος-συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες κ.λ.π.).


·        ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
*        «Προειδοποιητικές κατεύθυνσης», με αναγραφή κατεύθυνσης για περιοχές/προορισμού τουριστικούαρχαιολογικούπολιτιστικού ενδιαφέροντος (ελαχιστοποίηση ταλαιπωρίας και προβλημάτων στη μετακίνηση των τουριστών – οφέλη στην τοπική οικονομία και γενικότερα στον τουρισμό)
*        «Πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης». Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διευκόλυνση των ημεδαπών και ξένων επισκεπτών – χρηστών των οδών (κατεύθυνση, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, εγκαταστάσεις, είσοδος, έξοδος, αδιέξοδο κλπ.)
*        «Πληροφοριακές – «τουριστικές» πινακίδες σήμανσης για:
Ø  Πόλεις – κωμοπόλεις – χωριά – οικισμούς και τοπωνύμια
Ø  Αεροδρόμια, λιμάνια, ελικοδρόμια, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σταθμούς ταξί, στάθμευση οχηματαγωγών, στάθμευση ιπτάμενων σκαφών, υδατοδρόμια κλπ.
*        Γενικές τουριστικές πληροφορίες (εγκαταστάσεις υγείας: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Α΄ Βοήθειες κλπ., Πρατήρια καυσίμων, συνεργεία επισκευής βλαβών, ξενοδοχεία ή Μοτέλ, εστιατόρια, αναψυκτήρια, θέση για παραμονή επισκεπτών, θέσεις για κατασκήνωση και τροχόσπιτα, ξενώνας, περιοχή κολύμβηση, σημείο έναρξης περιπάτου – μονοπατιού αρίθμηση εθνικών οδών – διεθνών οδικών αρτηριών κλπ.)


ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ:

*        Καλύτερος συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων – Υπηρεσιών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Φορέων κ.λ.π.
*        Αναβάθμιση του ρόλου των Υπηρεσιών Οδικής Σήμανσης και Οδικής Ασφάλειας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
*        Αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
*        Ίδρυση Παρατηρητηρίου Οδικής Ενημέρωσης και Ασφάλειας,

                                                            με ΣΤΟΧΟ:

τον εντοπισμό, την ανάδειξη και την επίλυση όλων των προβλημάτων για θέματα που αφορούν:  την οδική σήμανση και ασφάλεια, βελτίωση σήμανσης – επανασηματοδότηση – σύγχρονο εξοπλισμό – συντήρηση – αντικατάσταση πινακίδων – αφαίρεση και αποξήλωση εμποδίων για διάκρισή τους – σύγχρονη σήμανση σε περιοχές που διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των ξένων και ντόπιων επισκεπτών, αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κ.λ.π.

                                                   * * * * * * * * * *

Άλλωστε, δε θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός πως … «οι δρόμοι φτιάχτηκαν για να ενώνουν  – χωρίς προβλήματα και ταλαιπωρία – τους ανθρώπους και τους τόπους/προορισμούς!»Δεν υπάρχουν σχόλια: